Waiea, Oahu.
Waiea, Oahu.
DSC05875-Pano-Edit.jpg
Anaha, Oahu.
Anaha, Oahu.
ASB-Exterior_Web2.jpg
Simon Fraser University, Burnaby, BC.
Simon Fraser University, Burnaby, BC.
Nobu, Honolulu.
Nobu, Honolulu.
Chef Nobu in Honolulu, Oahu.
Chef Nobu in Honolulu, Oahu.
Waiea, Oahu.
Waiea, Oahu.
Shibuya, Tokyo.
Shibuya, Tokyo.
Osaka Castle, Osaka.
Osaka Castle, Osaka.
The Hub, Honolulu.
The Hub, Honolulu.
Waiea Penthouse, Oahu.
Waiea Penthouse, Oahu.
Anaha, Oahu.
Anaha, Oahu.
Anaha, Oahu.
Anaha, Oahu.
Anaha, Oahu.
Anaha, Oahu.
IBM Building, Oahu.
IBM Building, Oahu.
W.R. Farrington High School Theatre, Kalihi Oahu.
W.R. Farrington High School Theatre, Kalihi Oahu.
Valley of the Temples, Oahu.
Valley of the Temples, Oahu.
Simon Fraser University, Burnaby, BC.
Simon Fraser University, Burnaby, BC.
Simon Fraser University, Burnaby, BC.
Simon Fraser University, Burnaby, BC.
Simon Fraser University, Burnaby, BC.
Simon Fraser University, Burnaby, BC.